E-SHOP

AUTOŘI

PRODEJNY

RU

EN

Podmínky použití

 

1. Úvod

 

Ochranná známka a webové stránky FunnyBooks.cz je výrobkem a vlastnictvím společnosti SMARTBRAND s.r.o.

SMARTBRAND s.r.o. a jeho společníci poskytují své služby za následujících podmínek. Pokud navštívíte nebo nakupujete v rámci těchto webových stránek, akceptujete tyto podmínky. Přečtěte si je pečlivě.

 

 

2. Autorská práva

 

Všechny produkty, knihy a obsah obsažené na tomto webu, jako jsou text, grafika, loga, obrázky, jsou majetkem Maxim Yanbekova, Anastasie Yanbekové a SMARTBRAND s.r.o. a chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

 

Použití jakéhokoli obsahu tohoto webu je povoleno pouze s uvedením autorů (Maxim a Anastasia Yanbekovs) a přímým odkazem na www.funnybooks.cz

 

 

3. Ochranné známky

 

Ochranné známky a obchodní značky FunnyBooks.cz nesmí být používány v souvislosti s žádným výrobkem nebo službou, která není SMARTBRAND s.r.o., jakýmikoli způsoby, které by mohly způsobit zmatek mezi zákazníky nebo jakýmkoli způsobem, který by znevažoval nebo diskreditoval společnost SMARTBRAND s.r.o.

 

 

4. Ochrana soukromích údajů

 

Přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů, které také upravuje vaši návštěvu na našich webových stránkách, abyste pochopili naše postupy.

 

 

5. Elektronické komunikace

 

Když navštívíte FunnyBooks.cz nebo nám pošlete e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, abyste obdrželi sdělení od nás elektronicky. Budeme s vámi komunikovat e-mailem nebo zveřejněním oznámení na těchto stránkách. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, které vám poskytneme elektronicky, splňují jakoukoli zákonnou podmínku, že taková sdělení bude písemná.

 

 

6. Licence a přístup na web

 

SMARTBRAND s.r.o. vám uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu využití tohoto webu a nikoliv k jeho stažení (jinak než ukládání do mezipaměti na stránce) nebo k jeho úpravě nebo k jakékoli části, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti SMARTBRAND s.r.o .

 

 

 

7. Váš účet

 

Používáte-li tyto stránky, odpovídáte za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k počítači a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za veškeré činnosti, ke kterým dojde na vašem účtu nebo hesle. Pokud máte méně než 18 let, můžete využít naše webové stránky pouze za účasti rodiče nebo opatrovníka. Společnost SMARTBRAND s.r.o. a její společníci si vyhrazují právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.

 

 

8. Popisy produktů

 

SMARTBRAND s.r.o. a jeho spolupracovníci se snaží být co nejpřesnější. Nicméně, SMARTBRAND s.r.o. nezaručuje, že popisy produktů nebo jiný obsah těchto stránek je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný. Pokud produkt nabízený společností SMARTBRAND s.r.o. sama o sobě není taková, jak je popsáno, jediným opravným prostředkem je vrátit jej do nepoužívaného stavu.

 

 

9. Otázky

 

Otázky týkající se našich Podmínek použití, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných materiálů souvisejících s politikami mohou být přesměrováni na náš support e-mail na adresu: smartbrand.cz@gmail.com

 

 

 

 

 

SLEDUJTE NÁS ONLINE!

PRODUKCE

SMARTBRAND S.R.O.

Na Skalce 941/13 Praha 5, Česká Republika

©Maxim a Anastasia Yanbekovi